Huskatalog

Enten du skal byggje hus åleine eller saman med andre er det mykje å vurdere. Kanskje er tomten allereie kjøpt og du har nokre tankar om korleis huset skal passe inn i omgjevnadane. Hos Nordbohus kan du velge mellom forskjellige hustypar, både einebustadar og tomannsbustadar, som alle kan tilpassast tomt og dine individuelle ynskjer.

Ulike tomter krev ulike typar hus, og ein må mellom anna ta hensyn til byggjestilen som er i nabolaget, kor mange som skal bu i huset, samt praktiske løysingar når det det gjeld snømåking og plassering av garasje. Me er ekspertar på å byggje hus, men det er ditt privilegium å gjere det til ein heim.